DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING

Det forpligter at yde kvalitet. Alle medlemmer af DANSKE MALERMESTRE er derfor omfattet af DANSKE MALERMESTREs garantiordning, der har til formål at sikre kunderne et håndværksmæssigt korrekt udført malerarbejde.Lever malerarbejdet af en eller anden grund ikke op til dine forventninger, har du adgang til at indbringe sagen for DANSKE MALERMESTREs Garantiordning. Gar-antiordningen udnævner da en uvildig syns- og skønsmand, der vurderer arbejdet. Får du medhold i en klage, vil fejlene blive udbedret uden omkostninger for dig. Vi er stolte af at kunne fortælle, at det er yderst sjældent, at der rejses garantisager over for medlemmer af DANSKE MALERMESTRE. Men skulle uheldet være ude, giver Garantiordningen dig vished for, at problemerne altid bliver løst.

Nærmere oplysninger vedrørende garan-tiordningen kan fås ved henvendelse på telefon 32 63 03 70 eller www.danskemalermestre.dk